ကေလာၿမိဳ့နယ္ ပအိုဝ္းလူငယ္အဖြဲ႕ ပအိုဝ္းရြာမ်ားတြင္ ပအိုဝ္းစာကူညီသင္ၾကားေပးနိုင္ရန္ ဆရာျဖစ္သင္တန္းျပဳလုပ္

ကေလာၿမိဳ့နယ္ ပအိုဝ္းလူငယ္အဖြဲ႕ ပအိုဝ္းရြာမ်ားတြင္ ပအိုဝ္းစာကူညီသင္ၾကားေပးနိုင္ရန္ ဆရာျဖစ္သင္တန္းျပဳလုပ္
============================
ခမ္းသားေငါဝ္း။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ပအိုဝ္းစာသင္ၾကား‌ေရးတြင္ ဆရာ/မမ်ား အခက္ခဲရွိေသာေက်းရြာမ်ားကို ကူညီနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ကေလာၿမိဳ့နယ္ပအိုဝ္းလူငယ္အဖြဲ႕က ပအိုဝ္းစာဆရာျဖစ္သင္တန္းကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္ေန႔မွ ၂၁ ရက္ေန႔ထိအထိ  ပဲယဥ္းေတာင္‌ေဒသ ေဆြယဥ္ေတာင္‌ေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

သင္တန္းျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းၿပီးအတူတကြလုပ္ေဆာင္ေနေသာ
က်ေနာ္တို့ ကေလာၿမိဳ့နယ္ ပအိုဝ္းလူငယ္အဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕နာယကမ်ား ႏွင့္ လူငယ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေနရာေပးေသာေဒသခံဆရာေတာ္ႏွင့္ရြာသူ/သားမ်ား ေဝယ်ာဝိဇၨလုပ္ေဆာင္ေပးပါေသာေဒသခံရြာမ်ား သင္တန္းအတြက္အလူေငြလူဒါန္းေပးပါေသာအလူရွင္မ်ား သင္တန္းကိုပို့ခ်ေပးတဲ့ဆရာ/မမ်ား
အားလုံးေတြကို ေက်းဇူးတင္တယ္။ ဟု ကေလာၿမိဳ့နယ္ပအိုဝ္းလူငယ္အဖြဲ႕ဥကၠဌ ခြန္ထြိဳက္ခမ္းက ေျပာသည္။

ထပ္ၿပီးေတာ့
ေနာင္ႏွစ္ေတြမွာလည္း ဒီလိုသင္တန္းမ်ိဳး ဆက္လက္ရွင္သန္နိုင္ေအာင္ အတူတူလက္တြဲၾကမယ္
ထပ္ၿပီးစည္းစည္းလုံးလုံးနဲ႔လုပ္ေဆာင္သြားၾကမယ္ ဒီေန႔တက္ေရာက္လာတဲ့သင္တန္းသား/သူေတြကိုလဲ ကိုယ့္ရြာ ကိုယ့္ေဒသကို
ျပန္ၿပီးသင္ေပးလိမ့္မယ္လို့ယုံၾကည္ပါတယ္ သင္ေပးပါလို့လဲက်ေနာ္တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္ ဟု ၎ကဆက္ေျပာသည္။

လူငယ္အဖြဲ႕ ျပဳလုပ္သည့္ ပအိုဝ္းစာဆရာျဖစ္သင္တန္းတြင္ သံဃာ ၃ ပါး/ အမ်ိဳးသား ၃၃ ဦး/ အမ်ိဳးသမီး ၄၂ ဦး အားလုံး ၇၈ ဦး ရွိေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

#ခမ္းသားေငါဝ္း

ေခြသြဥ္းအဝ္းအိြဳးယိုလဝ္းဟိြဳန္ေလြ,ဗာ; ပအိုဝ္;
မိြဳးဖါျဖားဆားေပ;တန္ဖူးေဝးအမ်ား ေဗြ;/ခြန္/နင္,
သီးဖုံ;ေဗြ;ၾသ။ နီးေဗြ;သီး အဝ္;ရပ္မုဲင္, အဝ္;ဒုံမုဲင္,
အဝ္;ေဝင္,မုဲင္,တရို,တဝ္း ပအိုဝ္;သ,တင္,လိတ္မဲ့ငါ
ေလာင္းကိုယို နီေဗြ;သီး မဥ္;မဲဥ္ေသြာ့,ဒါ; သတင္,
ကဗ်ာ ဝတၳဳေဒြါင္; ဝတၳဳဆြာ, ဓါတ္ပြံဳ; ဇာတ္တြယ္,
ငဝ္းသ,ခ်င္, ေပ်ာ;သြင္;ခါ;ရာ ထာ,တယိြဳ႕ စတဲင္,
အေၾကာင္,ခါ;ရာ;နုဲင္းယိုဖုံ;နဝ္, အေၾကာင္,ခါ;ရာ;
နုဲင္းမုဲင္တရို,တဝ္း နီေဗြ;သီးတဲမ္းထြဴ တဲင္ ပသာလြဥ္
ေႏြာင္,ေဖ;ဒ်ာ;ေခြသြဥ္း ခြန္ခမ္းေနာင္ထ်,နဝ္သြဴၾသ။

မဥ္;ပသာတြမ္; Facebook Messenger နဝ္, ပသာေႏြာင္ဒ်ာ; လင့္လယိုသြဴ ၾသ။
https://www.facebook.com/u.d.ma.146

မဥ္;ပသာတြမ္; gmail နဝ္, ပသာေႏြာင္ဒ်ာ; လင့္လယိုသြဴ ၾသ။
Petikham@gmail.com

မဥ္;ပသာတြမ္; Viber နဝ္, ပသာေႏြာင္ဒ်ာ; ဖုန္းနံပါတ္လယိုသြဴ ၾသ။
+959683083453

Comments