အသိ​ေပးျခင္​း
========

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔နီးလာၿပီမို့
မိမိတို့ရဲ့ Pp ကို frame ေလးနဲ႔
အလွဆင္ရင္း တေပါင္းလျပည့္
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳ
ႀကိဳဆိုၾကရေအာင္...

မလုပ္တတ္ေသးေသာ
သူမ်ားအေနျဖင့္

1=မိမိတို့ရဲ့ Profile picture ပုံကို
ႏွိပ္လိုက္ပါ။
အဂၤလိပ္လို "Add frame" စာတန္း
ျမန္မာလို "ေဘာင္အကြပ္ထည့္ပါ"
စာတန္း ေပၚလာပါလိမ့္မယ္

2=ေပၚလာတဲ့စာတန္းကိုႏွိပ္လိုက္ရင္
PA-O NATIONAL DAY
KHUN ARR THIT ၏...စာတန္းကို
ႏွိပ္လိုက္ပါ

3=ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔အား ဂုဏ္ျပဳ
ႀကိဳဆိုပါ၏..စာတန္းေဘာင္အကြပ္နဲဲ့
မိမိတို့ pp ေပၚလာရင္ ထိပ္နားေလးမွာ
Save (သို့မဟုတ္) သိမ္းမယ္..စာတန္း
ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။

ၿပီးပါၿပီ။

###ပုံ-Crd

ေခြသြဥ္းအဝ္းအိြဳးယိုလဝ္းဟိြဳန္ေလြ,ဗာ; ပအိုဝ္;
မိြဳးဖါျဖားဆားေပ;တန္ဖူးေဝးအမ်ား ေဗြ;/ခြန္/နင္,
သီးဖုံ;ေဗြ;ၾသ။ နီးေဗြ;သီး အဝ္;ရပ္မုဲင္, အဝ္;ဒုံမုဲင္,
အဝ္;ေဝင္,မုဲင္,တရို,တဝ္း ပအိုဝ္;သ,တင္,လိတ္မဲ့ငါ
ေလာင္းကိုယို နီေဗြ;သီး မဥ္;မဲဥ္ေသြာ့,ဒါ; သတင္,
ကဗ်ာ ဝတၳဳေဒြါင္; ဝတၳဳဆြာ, ဓါတ္ပြံဳ; ဇာတ္တြယ္,
ငဝ္းသ,ခ်င္, ေပ်ာ;သြင္;ခါ;ရာ ထာ,တယိြဳ႕ စတဲင္,
အေၾကာင္,ခါ;ရာ;နုဲင္းယိုဖုံ;နဝ္, အေၾကာင္,ခါ;ရာ;
နုဲင္းမုဲင္တရို,တဝ္း နီေဗြ;သီးတဲမ္းထြဴ တဲင္ ပသာလြဥ္
ေႏြာင္,ေဖ;ဒ်ာ;ေခြသြဥ္း ခြန္ခမ္းေနာင္ထ်,နဝ္သြဴၾသ။

မဥ္;ပသာတြမ္; Facebook Messenger နဝ္, ပသာေႏြာင္ဒ်ာ; လင့္လယိုသြဴ ၾသ။
https://www.facebook.com/u.d.ma.146

မဥ္;ပသာတြမ္; gmail နဝ္, ပသာေႏြာင္ဒ်ာ; လင့္လယိုသြဴ ၾသ။
Petikham@gmail.com

မဥ္;ပသာတြမ္; Viber နဝ္, ပသာေႏြာင္ဒ်ာ; ဖုန္းနံပါတ္လယိုသြဴ ၾသ။
+959683083453


#အဝ္းခြဳမ္တဲမ္းဝက္ဆိုက္ယိုသားနဝ္,ေခြသြဥ္း ခြန္ခမ္းေနာင္ ဒ်ာ;သြဴ ၾသ။

Comments