ထိုင္းနိုင္ငံ ဘန္ေကာက္က ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔


မ်ားလိုက္တဲ့ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားေတြ😱😱
အရမ္းအားရစရာေကာင္းတာက တစ္ႏွစ္မွတစ္ခါ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔အခမ္းအနားကို ထိုင္းနိုင္ငံတြင္း၊ ေနရာမ်ိဳးစုံကေန အမ်ိဳးသားေရးခ်စ္စိတ္ကိုအရင္းျပဳၿပီး တက္ေရာက္ၾကတဲ့ ပအိုဝ္းတိုင္ရင္းသားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအားလုံးကို ဦးညြတ္မိပါတယ္ ❤️❤️❤️

ယခုက်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔ အခမ္းအနားသို့  ထိုင္းနိုင္ငံတြင္းမွ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ား၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ့ရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးမွအလုပ္သမားသံအရာရွိႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းမွ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္-PNLO မွ ဒုဥကၠဌ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္း၊ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ဗိုလ္မွူးခြန္ျမင့္ေအာင္၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးခြန္လာႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၀င္ႏွင့္ ပအိုဝ္းေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ(ဗဟို)မွ ခြန္သက္ေမာင္ေမာင္၊ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္းေရာက္ရွိေနၾကေသာ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ်ား စုစုေပါင္း (၅၀၀၀)ဦးခန႔္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္း - အရွင္စႏၵန၊ ခြန္သက္(KTN)၊ ခြန္ေအာင္စိုးဦး

#PaOhNationalDayBangkok2020
#PhotosCredit
#အဝ္းခြဳမ္တဲမ္းဝက္ဆိုက္ယိုသားနဝ္,ေခြသြဥ္း ခြန္ခမ္းေနာင္ ဒ်ာ;သြဴ ၾသ။ ေခြသြဥ္းအဝ္းအိြဳးယိုလဝ္းဟိြဳန္ေလြ,ဗာ; ပအိုဝ္; မိြဳးဖါျဖားဆားေပ;တန္ဖူးေဝးအမ်ား ေဗြ;/ခြန္/နင္, သီးဖုံ;ေဗြ;ၾသ။ နီးေဗြ;သီး အဝ္;ရပ္မုဲင္, အဝ္;ဒုံမုဲင္, အဝ္;ေဝင္,မုဲင္,တရို,တဝ္း ပအိုဝ္;သ,တင္,လိတ္မဲ့ငါ ေလာင္းကိုယို နီေဗြ;သီး မဥ္;မဲဥ္ေသြာ့,ဒါ; သတင္, ကဗ်ာ ဝတၳဳေဒြါင္; ဝတၳဳဆြာ, ဓါတ္ပြံဳ; ဇာတ္တြယ္, ငဝ္းသ,ခ်င္, ေပ်ာ;သြင္;ခါ;ရာ ထာ,တယိြဳ႕ စတဲင္, အေက်ာင္,ခါ;ရာ;နုဲင္းယိုဖုံ;နဝ္, အေက်ာင္,ခါ;ရာ; နုဲင္းမုဲင္တရို,တဝ္း နီေဗြ;သီးတဲမ္းထြဴ တဲင္ ပသာလြဥ္ ေႏြာင္,ေဖ;ဒ်ာ;ေခြသြဥ္း ခြန္ခမ္းေနာင္ထ်,နဝ္သြဴၾသ။

မဥ္;ပသာတြမ္; Facebook Messenger နဝ္, ပသာေႏြာင္ဒ်ာ; လင့္လယိုသြဴ ၾသ။

https://www.facebook.com/u.d.ma.146

 မဥ္;ပသာတြမ္; gmail နဝ္, ပသာေႏြာင္ဒ်ာ; လင့္လယိုသြဴ ၾသ။ Petikham@gmail.com

မဥ္;ပသာတြမ္; Viber နဝ္, ပသာေႏြာင္ဒ်ာ; ဖုန္းနံပါတ္လယိုသြဴ ၾသ။ +959683083453

Comments