ပအိုဝ္;သ,မဲင္,Zawgyi

ပအို႔ဝ္ (ဗမာ - ပအိုဝ္းသမိုင္း၊ အိုင္ပီအက္စ္ - [pəo̰lùmjóʊ], သို႔မဟုတ္ေတာင္သူ၊ ရွမ္း - ပ၊ ယူအက္စ္; အေရွ႕ဖိုးကရင္၊ တံတား၊ စကရင္၊ တီ၊ သူ၊ ပအို႔ဝ္ဟုလည္းေခၚသည္) သည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တတိယအႀကီးဆုံးလူမ်ိဳးစုျဖစ္သည္။  လူ ဦး ေရ ၁,၈၀၀,၀၀၀ ခန႔္ [၁] မွ ၂,၀၀၀,၀၀၀ ခန႔္ရွိေသာလူ ဦး ေရႏွင့္အတူ [၂] ပအိုဝ္း၏အျခားအမည္မွာ PaU, Phya, Piao, Taungthu, Taungsu, Tongsu and Kula ။

 ပအိုဝ့္

 ပအိုဝ္ႏစြိဳးခိုးခꩻ
 ဗမာ - ပအိုဝ္းႏိုင္ငံမ်ား

 ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ကေလာအနီးရွိပအိုအမ်ိဳးသမီးတစ္ ဦး

 လူ ဦး ေရစုစုေပါင္း ၁,၄၀၀၀၀၀ (၂၀၁၄ est ။ ) လူ ဦး ေရထူထပ္ေသာေဒသမ်ားျမန္မာ၊ ထိုင္းဘာသာစကားမ်ားPa'O, ျမန္မာ၊ ထိုင္းဘာသာ။

 ပြင့္လင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္း

 Pa'O အမ်ိဳးသမီးမ်ား

 သမိုင္း

 Pa'O သည္ဘီစီ ၁၀၀၀ ဝန္းက်င္ရွိယေန႔ေခတ္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သထုံေဒသတြင္အေျခခ်ခဲ့သည္။  သမိုင္းအစဥ္အလာအရ PaOO သည္ေရာင္စုံအဝတ္အစားမ်ား ၀ တ္ဆင္ခဲ့သည္။ ဘုရင္အေနာ္ရထာသည္သထုံ Makaka မြန္ဘုရင္ကိုအႏိုင္ယူသည္အထိ  ပအိုဝ္းေက်းကြၽန္မ်ားသည္သူတို႔၏အေနအထားကိုျပသရန္မဲနယ္ေဆးဆိုးသည့္အဝတ္အစားမ်ားကိုဝတ္ဆင္ရသည္။

 PeopleEdit

 ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ဒုတိယေျမာက္အႀကီးဆုံးလူမ်ိဳးျဖစ္သည္။  ၎တို႔သည္ကရင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ပဲခူးတိုင္းတို႔တြင္ေနထိုင္ၾကသည္။  ယေန႔ပ'ိပကၡမ်ားသည္ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိမယ္ေဟာင္ေဆာင္ခ႐ိုင္သို႔ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရၿပီး၊  ၎တို႔သည္တိဘက္ - ဗမာႏြယ္ဖြားမ်ားျဖစ္ၿပီးကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ဘာသာစကားႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈကိုေဝမွ်ၾကသည္။

 မ်ိဳးကြဲ

 ၎တို႔တြင္သီးျခားအုပ္စုႏွစ္စုပါဝင္သည္။ သထုံအေျခစိုက္ေျမနိမ့္ Pa'O ႏွင့္ေတာင္ႀကီးအေျခစိုက္ Highland Pa'O တို႔ျဖစ္သည္။  Pa'O အဖြဲ႕ခြဲ ၂၄ ခုရွိသည္ဟုယုံၾကည္ရသည္။

 ပအိုဝ္းအဖြဲ႕ခြဲမ်ားမွာထီးရိ၊ ဂ်မ္ဇမ္၊ ဂ်ာကပအို၊ ခ႐ိုင္၊ ခြန္လြန္း၊ ခြန္လတန္တီယာ၊ ကြန္ဂ်မ္၊ လြိဳင္အိုင္၊ ပေဒါင္၊ ပါ့ဂ္၊ ပနန္း၊ ပန္နန္၊ နန္ေကး၊ မစ္ကန္၊ မိကလန္း၊  တာတမ္၊ ေတာင္သာ၊ ေတမ္၊ တႏို၊ ဖားဖ႐ိုင္းႏွင့္ယဥ္တိုင္။

 စိုက္ပ်ိဳးေရးတည္းျဖတ္မႈ

 ပအို႔ဝ္ကသပိတ္သစ္ပင္၊ ၾကက္သြန္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ င႐ုတ္သီး၊ အာလူး၊ ဆန္၊ ေျမပဲ၊ ပဲ၊ ႏွမ္းမ်ိဳးေစ့၊

 ယဥ္ေက်းမႈ

 မီး Rocket ပြဲေတာ္

 ဧၿပီလမွဇူလိုင္လအတြင္းက်င္းပမည့္မီးပုံးပ်ံပြဲေတာ္ကိုက်င္းပေသာပုဝူးလိုင္မင္းကိုဂုဏ္ျပဳသည္။  ပြဲေတာ္၏ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာစပါးစိုက္ပ်ိဳးရာသီအတြင္း႐ြာမ်ား၌မိုးမ်ား႐ြာရန္ျဖစ္သည္။  Pa'O အစဥ္အလာအရမိုးတိမ္႐ြာေစျခင္းအားျဖင့္ဒုံးက်ည္မ်ားကိုပစ္ခတ္သည္။  ႐ြာသူႀကီးသည္ဒုံးက်ည္အ႐ြယ္အစားကိုဆုံးျဖတ္သည္။  အႀကီးမားဆုံးဒုံးက်ည္မ်ားသည္ကီလိုဂရမ္ ၂၀ အထိပါဝင္ၿပီး ၅ မိုင္မွ ၆ မိုင္အထိရွိသည္။  မူလက ၀ ါးျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာဒုံးက်ည္မ်ားကိုလက္ရွိတြင္သံျဖင့္ျပဳလုပ္သည္။  ပစ္ခတ္မႈမျပဳလုပ္မီတစ္ႀကိမ္တြင္ေဒသခံဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းကိုတစ္စုံတစ္ ဦး ၏ပခုံးေပၚသယ္ေဆာင္သည္။  ပြဲေတာ္တစ္ခုသည္ စုေပါင္း၍ တစ္ပတ္အတူတကြစုေဝးၾကေသာေၾကာင့္မတူညီေသာေက်း႐ြာမ်ားအၾကားစည္းလုံးမႈႏွင့္ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈကိုျပသသည္။  Pwe ဆိုသည္မွာပြဲေတာ္ကိုဆိုလိုသည္။ Lue ဆိုသည္မွာလႉဒါန္းျခင္းကိုဆိုလိုသည္။ Phaing သည္အျပစ္မ်ားကိုဖယ္ရွားျခင္းျဖစ္သည္။

 အမ်ိဳးသားေန႔

 ပအိုအမ်ိဳးသားေန႔ (Den See Lar Bway) ကိုမတ္လတြင္က်ေရာက္ေသာတအာင္းလျပည့္ေန႔၌က်င္းပသည္။  အမ်ိဳးသားေန႔သည္ေမြးေန႔ပြဲကိုအမ်ိဳးသားေန႔တြင္က်င္းပေသာဘုရင္ Suriya Janthar ကဲ့သို႔ဘိုးေဘးမ်ားႏွင့္အတိတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားအမွတ္ရရန္ေန႔ျဖစ္သည္။  ေတာင္ႀကီးမွပြဲေတာ္တစ္ခုက်င္းပၿပီးေနာက္ပြဲႀကီးတစ္ခုက်င္းပခဲ့သည္။

 ဘာသာေရးယုံၾကည္ခ်က္

 ပအို႔ဝ္လူမ်ိဳးအမ်ားစုသည္ဗုဒၶဘာသာကိုလိုက္နာၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာသူတို႔၏ပြဲေတာ္အမ်ားစုသည္ဗုဒၶဘာသာပြဲေတာ္ေန႔မ်ားေပၚတြင္အေျခခံသည္။  အခ်ိဳ႕ေသာ Pa'O မ်ားသည္ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ၿပီးအခ်ိဳ႕သည္ Animistbeliefs ကိုထိန္းသိမ္းထားသည္။  Poy Sang Long (ဗမာ: ရွင္႐ႊင္ျမည္; Pa'O: ပြယ္ႏသွ်င္ႏေလာင္ꩻ) သည္ငယ္႐ြယ္ေသာေယာက္်ားေလးမ်ားကိုအစျပဳဘုန္းႀကီးမ်ားအျဖစ္စတင္ခဲ့သည္။  လူႀကီးဘ ၀ သို႔ေရာက္ေသာအခါဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးအျဖစ္ခန႔္အပ္ျခင္းခံရျခင္းကိုမိသားစုအခမ္းအနားတစ္ခုအျဖစ္သတ္မွတ္သည္။  ဗုဒၶဘာသာဝင္ဥပုသ္လအတြင္းၾသဂုတ္လမွေအာက္တိုဘာလအထိပအို Lip May May ဘိုတြင္ Pa'O လူငယ္မ်ားပါ ၀ င္သည္ (Pa'O: ပြယ္လိပ္ေမေမဗို၊ ဗမာ - မီးရွည္လွည့္ပြဲ) ။  လစဥ္လျပည့္ညမ်ား၊ လဆန္းပိုင္းညမ်ားႏွင့္လတစ္ဝက္ညမ်ား၌ ၀ ါးရပ္ကြက္မ်ားကိုေထာက္ပံ့ျခင္းျဖင့္ႀကီးထြားလာသည့္ႀကိဳးမ်ားေပၚတြင္ရပ္ဆိုင္းထားသည့္မီးအိမ္မ်ားျဖင့္သူတို႔၏ေဒသခံဘုရားေက်ာင္းကိုဝိုင္းရံၾကသည္။  ၀ ါးတိုင္မ်ားကိုဘုရားေက်ာင္းအနီးရွိမီးအိမ္မ်ားကိုသုံးႀကိမ္သယ္ေဆာင္ရန္အသုံးျပဳသည္။ ဖေယာင္းတိုင္မ်ားသယ္ေဆာင္လာသည္ႏွင့္အမွ်ဗုဒၶကိုေလးစားေၾကာင္းျပသည္။

 မူရင္းပုံျပင္

 Pa'O ၏မူလဇာတ္လမ္းက၎တို႔သည္ shaman (weizza) ႏွင့္နဂါးမိန္းမတို႔မွဆင္းသက္လာသည္ဟုေဖာ္ျပသည္။

 မဂၤလာပါ

 

 င႐ုတ္သီးမ်ားကိုစုေဆာင္းေနသည့္ Pa'O အမ်ိဳးသမီး

 ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္ပိုင္းရွိပအို႔လူမ်ိဳးမ်ားသည္အမ်ားအားျဖင့္အနက္ေရာင္၊  Pa'O ၏႐ိုးရာအဝတ္အစားမွာတာဘန္း၊ အျဖဴေရာင္ရွပ္အက်ႌ၊ အနက္ေရာင္သို႔မဟုတ္ေရတပ္ဂ်ာကင္အက်ႌမ်ားႏွင့္အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္အနက္ေရာင္ေဘာင္းဘီရွည္မ်ားပါဝင္သည္။  Pa'O အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏႐ိုးရာဝတ္စုံသည္အက်ႌ၊ အက်ႌ၊ ဂ်ာကင္အက်ႌ၊ ၾကာရွည္ခံဒူးေခါင္းႏွင့္ပန္ကာႏွင့္ႀကီးမားေသာပုံသဏ္hairာန္ဆံပင္တံျပားႏွစ္ခုျဖစ္သည္။  အမ်ိဳးသားေရာအမ်ိဳးသမီးေရာပါပါအိတ္ေဆာင္တြင္ Pa'O အလံတံဆိပ္ကပ္ထားသည္။  ၎သည္ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္နဂါးကိုသူတို႔၏မူလဇာတ္လမ္းမွကိုယ္စားျပဳသည္။  အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ဓားမ်ား၊ သံႀကိဳးမ်ားသို႔မဟုတ္ၾကာရွည္ေသာဓါးငယ္မ်ားကိုသယ္ရန္အနီေရာင္အိတ္ႀကီးတစ္လုံးကိုအသုံးျပဳၾကသည္။  အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ႀကံသို႔မဟုတ္ဝါးေလာက္လႊဲကိုအသုံးျပဳၾကသည္။  ျမန္မာနိမ့္က်သူမ်ားမွာျမန္မာစတိုင္မ်ား ၀ တ္ဆင္သည္။

 မဂၤလာေဆာင္

 လက္ထပ္ထိမ္းျမားရန္အစပ်ိဳးရန္, ပထမေယာက္်ား၏မိဘမ်ားကပထမ ဦး ဆုံးထိုလူငယ္၏မိဘမ်ားကထိုမိန္းမငယ္၏မိဘမ်ားအားသူတို႔၏သမီးကိုလက္ထပ္ၿပီးလက္ထပ္ခြင့္ေတာင္းပါ။  သူမ၏မိဘမ်ားသည္သူတို႔၏သမီး၏ဆႏၵကိုေလးငါးရက္ၾကာေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။  ထုံးစံအရလက္ထပ္ထိမ္းျမားပြဲအခမ္းအနားတြင္ guests ည့္သည္မ်ားသည္သတို႔သားႏွင့္သတို႔သမီးႏွစ္ ဦး စလုံး၏လက္ေကာက္ဝတ္မ်ားကိုခ်ည္ႀကိဳးခ်ည္။ အတူတကြေပါင္းစည္းကာသူတို႔၏ဇနီးေမာင္ႏွံအားသူတို႔၏အေကာင္းဆုံးဆႏၵျဖင့္ေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့သည္။  အမ်ားအားျဖင့္လက္ေဆာင္မ်ားတြင္ေငြ၊ လယ္ယာေျမ၊ အိမ္မ်ား၊ ကြၽဲမ်ား၊

 ကဗ်ာ

 ႐ြာသားမ်ားသည္အသုဘအစီအစဥ္မ်ားကိုဂ႐ုစိုက္ၾကသည္။  အေလာင္းကိုအိမ္၌ႏွစ္ညအိပ္ထားရွိသည္။  အစားအစာမ်ားကိုဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအားကမ္းလွမ္းရန္ခ်က္ျပဳတ္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ကဒ္ျပားဂိမ္းမ်ားကိုကစားသူမ်ားသည္ထြက္ခြာသြားသူမ်ားအားအဆက္မျပတ္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးအတြက္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။  ႏွစ္ရက္သုံးရက္အၾကာတြင္မိသားစုသည္ေသဆုံးသြားသူအားခ်ီးမြမ္းသည္။  သာမန္လူမ်ားကိုသၿဂႋဳဟ္ၾကသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကိုသၿဂႋဳဟ္ၾကသည္။

 စာေပတည္းျဖတ္

 ခန္စိန္ ၀ င္းကိုကေမာၻဇေမာင္ဖုန္းရီကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္Augustဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းေျမာက္ပိုင္းအင္းယားတြင္ေမြးဖြားခဲ့သည္။  မႏၲေလးအႏုပညာႏွင့္သိပၸံတကၠသိုလ္မွ BA ျဖင့္ဘြဲ႕ရရွိခဲ့ၿပီးသည္ႏွင့္သူ၏ဝတၳဳမ်ားႏွင့္မဂၢဇင္းေဆာင္းပါးမ်ားအတြက္ဆုမ်ားႏွင့္ဆုမ်ားစြာကိုရရွိခဲ့သည္။ [6] သူ၏အေက်ာ္ၾကားဆုံးျဖစ္ေသာငါေျပာခ်င္ေသာ Pa'O သမိုင္းအေၾကာင္းကို ၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။  သူသည္ျမဝတီ၊ ေ႐ႊမဝါ၊ ေငြေဆာင္၊ ျမတ္မဂၤလာႏွင့္ေဒါေက်ာက္သမဂၢဇင္းမ်ားအတြက္ေဆာင္းပါးမ်ားကိုေရးသားခဲ့သည္။  ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ေတာင္ႀကီးရွိစာေပႏွင့္မဂၢဇင္းအသင္းကိုသဘာပတိအျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။  သူသည္ရွမ္းျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာင္စီ၏လစဥ္မဂၢဇင္းျဖစ္ေသာကေမာၻဇနယူးသတင္းလႊာတြင္အယ္ဒီတာအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီးသူသည္ရွမ္းျပည္နယ္အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဝင္ျဖစ္သည္။  သူသည္ေတာင္ႀကီးတြင္ေနထိုင္ၿပီးစာေပမ်ားဆက္လက္ေလ့လာၿပီးဆက္လက္ေရးသားခဲ့သည္။  သူသည္ေက်ာ္ၾကားေသာေဟာေျပာသူလည္းျဖစ္သည္။

 ဂီတ

 ခြန္သာ Doon (၁၉၄၀-၁၉၇၈) သည္ Pa'O ဂီတ၏အေစာပိုင္းကမွတ္တမ္းတင္ခဲ့သူတစ္ ဦး ျဖစ္သည္။  သူသည္ပထမဆုံး Pa'O ေခတ္သစ္တီးဝိုင္းကို ၁၉၇၀ ႏွစ္မ်ားအေစာပိုင္းတြင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။  သူ၏ေက်ာ္ၾကားေသာသီခ်င္းတစ္ပုဒ္မွာ "Tee Ree Ree" ျဖစ္ၿပီး Pa'O စည္းလုံးညီၫြတ္မႈအေၾကာင္းသီခ်င္းျဖစ္သည္။  ဒီသီခ်င္းကိုဒီေန႔ေခတ္႐ိုးရာပြဲေတာ္ေတြမွာသီခ်င္းဆိုေနတုန္းပဲ။  သူသည္ေ႐ႊႀတိဂံ၏ဂစ္တာ - ျမန္မာျပည္၏႐ိုးရာႏွင့္ေပါ့ပ္ေတးဂီတ (ျမန္မာ)၊  ၂။ [၈] စုစည္းမႈတြင္ပါ ၀ င္ေသာအႏုပညာရွင္အခ်ိဳ႕သည္သူေရးသားခဲ့ေသာအဖုံးသီခ်င္းမ်ား။

 ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတည္းျဖတ္

 ဦး ေအာင္ခမ္းထီသည္ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး (PNO) ၏ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။  ပါတီတြင္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ကိုယ္စားလွယ္သုံး ဦး ရွိၿပီးအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္တစ္ ဦး ႏွင့္ေဒသခံလႊတ္ေတာ္တြင္ ၆ ဦး ရွိသည္။ [၉] PNO အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းခြန္ဆန္းလြင္သည္လက္ရွိတြင္ပအို႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဥကၠဌျဖစ္သည္။  [10]

 ထင္ရွားေသာ Pa'Odit

 ေအာင္ခမ္းထ၊ PNO ၏ေခါင္းေဆာင္ (ပအို႔ဝ္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕)

 ႀကိဳင္ႀကိဳင္၊ သန္းေ႐ႊ၏ဇနီး

 နန္းခင္ေဇယ်ာ၊ Miss Myanmar International (၂၀၁၂)

 ကိုးကား

 ^ Interactive Myanmar ေျမပုံ၊

 ^ ခခ Pa-Oh အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ (၂၀၁၀) ။  Pyidaungzu De-Ga ပေဟ:ိပသမဂၢပျပည္ေထာင္စု (ျပည္ေထာင္စုထဲကပအိုဝ္းအဖြဲ႕။ ပအို႔ဝ္အဖြဲ႕။ စ။ ၂၃)

 Ni Luၿပီ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၄ နီလူးဖင္း (မီးေရာ့ကက္ပြဲေတာ္အေၾကာင္းသီခ်င္း)

 ^ နႏၵာခ်န္ (ေမ ၂၀၀၄) ။  ပအို႔ဝ္ - ေမ့ေလ်ာ့သူမ်ား  .ရာဝတီ။  8 မတ္လ 2012 ရယူရန္။

 ^ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ 2ၿပီလ ၂ ရက္တြင္ျပန္လည္ရရွိခဲ့ေသာပအို႔အ္ေန႔အထိမ္းအမွတ္သတင္း

 ဗန္းတင္ေအာင္ (ေအာက္တိုဘာ ၁၉၇၈) ။  ကိုလိုနီေခတ္ဗမာလူ႔အဖြဲ႕အစည္း (ကိုလိုနီေခတ္သမိုင္းသမိုင္း) ။  စ။  ၂၂ ။

 ^ Tee Ree Ree Cover ဗားရွင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ Aprilၿပီ ၂ ရက္

 ^ Sublime Frequency: ေ႐ႊႀတိဂံ၏ဂစ္တာမ်ား - ျမန္မာ႐ိုးရာႏွင့္ေပါ့ပ္ဂီတ (ျမန္မာ)၊ Vol ။  2. 18 2014ၿပီ 2014 ထုတ္ယူ

 Alt 22ၿပီလ ၂၂ ရက္၊

 ^ ေက်ာ္ေက်ာ္ဆု (ဇြန္ ၃ ရက္) ။  "ဗဟုသုတမရွိရင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔မႀကိဳးစားႏိုင္ဘူး"  .ရာဝတီ။  19 ဇြန္ 2014 ရယူရန္။

 သံသန္းမ်က္ႏွာဖုံးထဲမွလူ

Unicode

ပအို့ဝ် (ဗမာ - ပအိုဝ်းသမိုင်း၊ အိုင်ပီအက်စ် - [pəo̰lùmjóʊ], သို့မဟုတ်တောင်သူ၊ ရှမ်း - ပ၊ ယူအက်စ်; အရှေ့ဖိုးကရင်၊ တံတား၊ စကရင်၊ တီ၊ သူ၊ ပအို့ဝ်ဟုလည်းခေါ်သည်) သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏တတိယအကြီးဆုံးလူမျိုးစုဖြစ်သည်။  လူ ဦး ရေ ၁,၈၀၀,၀၀၀ ခန့် [၁] မှ ၂,၀၀၀,၀၀၀ ခန့်ရှိသောလူ ဦး ရေနှင့်အတူ [၂] ပအိုဝ်း၏အခြားအမည်မှာ PaU, Phya, Piao, Taungthu, Taungsu, Tongsu and Kula ။

 ပအိုဝ့်

 ပအိုဝ်နစွိုးခိုးခꩻ
 ဗမာ - ပအိုဝ်းနိုင်ငံများ

 ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ကလောအနီးရှိပအိုအမျိုးသမီးတစ် ဦး

 လူ ဦး ရေစုစုပေါင်း ၁,၄၀၀၀၀၀ (၂၀၁၄ est ။ ) လူ ဦး ရေထူထပ်သောဒေသများမြန်မာ၊ ထိုင်းဘာသာစကားများPa'O, မြန်မာ၊ ထိုင်းဘာသာ။

 ပွင့်လင်းအမျိုးသမီးများဟင်းသီးဟင်းရွက်များရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်း

 Pa'O အမျိုးသမီးများ

 သမိုင်း

 Pa'O သည်ဘီစီ ၁၀၀၀ ဝန်းကျင်ရှိယနေ့ခေတ်မြန်မာနိုင်ငံ၏သထုံဒေသတွင်အခြေချခဲ့သည်။  သမိုင်းအစဉ်အလာအရ PaOO သည်ရောင်စုံအဝတ်အစားများ ၀ တ်ဆင်ခဲ့သည်။ ဘုရင်အနော်ရထာသည်သထုံ Makaka မွန်ဘုရင်ကိုအနိုင်ယူသည်အထိ  ပအိုဝ်းကျေးကျွန်များသည်သူတို့၏အနေအထားကိုပြသရန်မဲနယ်ဆေးဆိုးသည့်အဝတ်အစားများကိုဝတ်ဆင်ရသည်။

 PeopleEdit

 ပအိုဝ်းလူမျိုးများသည်ရှမ်းပြည်နယ်တွင်ဒုတိယမြောက်အကြီးဆုံးလူမျိုးဖြစ်သည်။  ၎င်းတို့သည်ကရင်ပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်နှင့်ပဲခူးတိုင်းတို့တွင်နေထိုင်ကြသည်။  ယနေ့ပ'ိပက္ခများသည်ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိမယ်ဟောင်ဆောင်ခရိုင်သို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီး၊  ၎င်းတို့သည်တိဘက် - ဗမာနွယ်ဖွားများဖြစ်ပြီးကရင်လူမျိုးတို့၏ဘာသာစကားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုဝေမျှကြသည်။

 မျိုးကွဲ

 ၎င်းတို့တွင်သီးခြားအုပ်စုနှစ်စုပါဝင်သည်။ သထုံအခြေစိုက်မြေနိမ့် Pa'O နှင့်တောင်ကြီးအခြေစိုက် Highland Pa'O တို့ဖြစ်သည်။  Pa'O အဖွဲ့ခွဲ ၂၄ ခုရှိသည်ဟုယုံကြည်ရသည်။

 ပအိုဝ်းအဖွဲ့ခွဲများမှာထီးရိ၊ ဂျမ်ဇမ်၊ ဂျာကပအို၊ ခရိုင်၊ ခွန်လွန်း၊ ခွန်လတန်တီယာ၊ ကွန်ဂျမ်၊ လွိုင်အိုင်၊ ပဒေါင်၊ ပါ့ဂ်၊ ပနန်း၊ ပန်နန်၊ နန်ကေး၊ မစ်ကန်၊ မိကလန်း၊  တာတမ်၊ တောင်သာ၊ တေမ်၊ တနို၊ ဖားဖရိုင်းနှင့်ယဉ်တိုင်။

 စိုက်ပျိုးရေးတည်းဖြတ်မှု

 ပအို့ဝ်ကသပိတ်သစ်ပင်၊ ကြက်သွန်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်သီး၊ အာလူး၊ ဆန်၊ မြေပဲ၊ ပဲ၊ နှမ်းမျိုးစေ့၊

 ယဉ်ကျေးမှု

 မီး Rocket ပွဲတော်

 ဧပြီလမှဇူလိုင်လအတွင်းကျင်းပမည့်မီးပုံးပျံပွဲတော်ကိုကျင်းပသောပုဝူးလိုင်မင်းကိုဂုဏ်ပြုသည်။  ပွဲတော်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာစပါးစိုက်ပျိုးရာသီအတွင်းရွာများ၌မိုးများရွာရန်ဖြစ်သည်။  Pa'O အစဉ်အလာအရမိုးတိမ်ရွာစေခြင်းအားဖြင့်ဒုံးကျည်များကိုပစ်ခတ်သည်။  ရွာသူကြီးသည်ဒုံးကျည်အရွယ်အစားကိုဆုံးဖြတ်သည်။  အကြီးမားဆုံးဒုံးကျည်များသည်ကီလိုဂရမ် ၂၀ အထိပါဝင်ပြီး ၅ မိုင်မှ ၆ မိုင်အထိရှိသည်။  မူလက ၀ ါးဖြင့်ပြုလုပ်သောဒုံးကျည်များကိုလက်ရှိတွင်သံဖြင့်ပြုလုပ်သည်။  ပစ်ခတ်မှုမပြုလုပ်မီတစ်ကြိမ်တွင်ဒေသခံဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုတစ်စုံတစ် ဦး ၏ပခုံးပေါ်သယ်ဆောင်သည်။  ပွဲတော်တစ်ခုသည် စုပေါင်း၍ တစ်ပတ်အတူတကွစုဝေးကြသောကြောင့်မတူညီသောကျေးရွာများအကြားစည်းလုံးမှုနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကိုပြသသည်။  Pwe ဆိုသည်မှာပွဲတော်ကိုဆိုလိုသည်။ Lue ဆိုသည်မှာလှူဒါန်းခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ Phaing သည်အပြစ်များကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်သည်။

 အမျိုးသားနေ့

 ပအိုအမျိုးသားနေ့ (Den See Lar Bway) ကိုမတ်လတွင်ကျရောက်သောတအာင်းလပြည့်နေ့၌ကျင်းပသည်။  အမျိုးသားနေ့သည်မွေးနေ့ပွဲကိုအမျိုးသားနေ့တွင်ကျင်းပသောဘုရင် Suriya Janthar ကဲ့သို့ဘိုးဘေးများနှင့်အတိတ်ခေါင်းဆောင်များအားအမှတ်ရရန်နေ့ဖြစ်သည်။  တောင်ကြီးမှပွဲတော်တစ်ခုကျင်းပပြီးနောက်ပွဲကြီးတစ်ခုကျင်းပခဲ့သည်။

 ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်

 ပအို့ဝ်လူမျိုးအများစုသည်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလိုက်နာကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့၏ပွဲတော်အများစုသည်ဗုဒ္ဓဘာသာပွဲတော်နေ့များပေါ်တွင်အခြေခံသည်။  အချို့သော Pa'O များသည်ခရစ်ယာန်များဖြစ်ပြီးအချို့သည် Animistbeliefs ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။  Poy Sang Long (ဗမာ: ရှင်ရွှင်မြည်; Pa'O: ပွယ်နသျှင်နလောင်ꩻ) သည်ငယ်ရွယ်သောယောက်ျားလေးများကိုအစပြုဘုန်းကြီးများအဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။  လူကြီးဘ ၀ သို့ရောက်သောအခါဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရခြင်းကိုမိသားစုအခမ်းအနားတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။  ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဥပုသ်လအတွင်းသြဂုတ်လမှအောက်တိုဘာလအထိပအို Lip May May ဘိုတွင် Pa'O လူငယ်များပါ ၀ င်သည် (Pa'O: ပွယ်လိပ်မေမေဗို၊ ဗမာ - မီးရှည်လှည့်ပွဲ) ။  လစဉ်လပြည့်ညများ၊ လဆန်းပိုင်းညများနှင့်လတစ်ဝက်ညများ၌ ၀ ါးရပ်ကွက်များကိုထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်ကြီးထွားလာသည့်ကြိုးများပေါ်တွင်ရပ်ဆိုင်းထားသည့်မီးအိမ်များဖြင့်သူတို့၏ဒေသခံဘုရားကျောင်းကိုဝိုင်းရံကြသည်။  ၀ ါးတိုင်များကိုဘုရားကျောင်းအနီးရှိမီးအိမ်များကိုသုံးကြိမ်သယ်ဆောင်ရန်အသုံးပြုသည်။ ဖယောင်းတိုင်များသယ်ဆောင်လာသည်နှင့်အမျှဗုဒ္ဓကိုလေးစားကြောင်းပြသည်။

 မူရင်းပုံပြင်

 Pa'O ၏မူလဇာတ်လမ်းက၎င်းတို့သည် shaman (weizza) နှင့်နဂါးမိန်းမတို့မှဆင်းသက်လာသည်ဟုဖော်ပြသည်။

 မင်္ဂလာပါ

 

 ငရုတ်သီးများကိုစုဆောင်းနေသည့် Pa'O အမျိုးသမီး

 မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းရှိပအို့လူမျိုးများသည်အများအားဖြင့်အနက်ရောင်၊  Pa'O ၏ရိုးရာအဝတ်အစားမှာတာဘန်း၊ အဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီ၊ အနက်ရောင်သို့မဟုတ်ရေတပ်ဂျာကင်အင်္ကျီများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်အနက်ရောင်ဘောင်းဘီရှည်များပါဝင်သည်။  Pa'O အမျိုးသမီးများ၏ရိုးရာဝတ်စုံသည်အင်္ကျီ၊ အင်္ကျီ၊ ဂျာကင်အင်္ကျီ၊ ကြာရှည်ခံဒူးခေါင်းနှင့်ပန်ကာနှင့်ကြီးမားသောပုံသဏ်hairာန်ဆံပင်တံပြားနှစ်ခုဖြစ်သည်။  အမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရောပါပါအိတ်ဆောင်တွင် Pa'O အလံတံဆိပ်ကပ်ထားသည်။  ၎င်းသည်ဇော်ဂျီနှင့်နဂါးကိုသူတို့၏မူလဇာတ်လမ်းမှကိုယ်စားပြုသည်။  အမျိုးသားများသည်ဓားများ၊ သံကြိုးများသို့မဟုတ်ကြာရှည်သောဓါးငယ်များကိုသယ်ရန်အနီရောင်အိတ်ကြီးတစ်လုံးကိုအသုံးပြုကြသည်။  အမျိုးသမီးများသည်ကြံသို့မဟုတ်ဝါးလောက်လွှဲကိုအသုံးပြုကြသည်။  မြန်မာနိမ့်ကျသူများမှာမြန်မာစတိုင်များ ၀ တ်ဆင်သည်။

 မင်္ဂလာဆောင်

 လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်အစပျိုးရန်, ပထမယောက်ျား၏မိဘများကပထမ ဦး ဆုံးထိုလူငယ်၏မိဘများကထိုမိန်းမငယ်၏မိဘများအားသူတို့၏သမီးကိုလက်ထပ်ပြီးလက်ထပ်ခွင့်တောင်းပါ။  သူမ၏မိဘများသည်သူတို့၏သမီး၏ဆန္ဒကိုလေးငါးရက်ကြာဆွေးနွေးနိုင်သည်။  ထုံးစံအရလက်ထပ်ထိမ်းမြားပွဲအခမ်းအနားတွင် guests ည့်သည်များသည်သတို့သားနှင့်သတို့သမီးနှစ် ဦး စလုံး၏လက်ကောက်ဝတ်များကိုချည်ကြိုးချည်။ အတူတကွပေါင်းစည်းကာသူတို့၏ဇနီးမောင်နှံအားသူတို့၏အကောင်းဆုံးဆန္ဒဖြင့်ကောင်းချီးပေးခဲ့သည်။  အများအားဖြင့်လက်ဆောင်များတွင်ငွေ၊ လယ်ယာမြေ၊ အိမ်များ၊ ကျွဲများ၊

 ကဗျာ

 ရွာသားများသည်အသုဘအစီအစဉ်များကိုဂရုစိုက်ကြသည်။  အလောင်းကိုအိမ်၌နှစ်ညအိပ်ထားရှိသည်။  အစားအစာများကိုဘုန်းတော်ကြီးများအားကမ်းလှမ်းရန်ချက်ပြုတ်ထားသည်။ ထို့အပြင်ကဒ်ပြားဂိမ်းများကိုကစားသူများသည်ထွက်ခွာသွားသူများအားအဆက်မပြတ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအတွက်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။  နှစ်ရက်သုံးရက်အကြာတွင်မိသားစုသည်သေဆုံးသွားသူအားချီးမွမ်းသည်။  သာမန်လူများကိုသြင်္ဂိုဟ်ကြသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးများကိုသြင်္ဂိုဟ်ကြသည်။

 စာပေတည်းဖြတ်

 ခန်စိန် ၀ င်းကိုကမ္ဘောဇမောင်ဖုန်းရီကို ၁၉၄၈ ခုနှစ်Augustဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းအင်းယားတွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။  မန္တလေးအနုပညာနှင့်သိပ္ပံတက္ကသိုလ်မှ BA ဖြင့်ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီးသည်နှင့်သူ၏ဝတ္ထုများနှင့်မဂ္ဂဇင်းဆောင်းပါးများအတွက်ဆုများနှင့်ဆုများစွာကိုရရှိခဲ့သည်။ [6] သူ၏အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်သောငါပြောချင်သော Pa'O သမိုင်းအကြောင်းကို ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။  သူသည်မြဝတီ၊ ရွှေမဝါ၊ ငွေဆောင်၊ မြတ်မင်္ဂလာနှင့်ဒေါကျောက်သမဂ္ဂဇင်းများအတွက်ဆောင်းပါးများကိုရေးသားခဲ့သည်။  ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှစ၍ တောင်ကြီးရှိစာပေနှင့်မဂ္ဂဇင်းအသင်းကိုသဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။  သူသည်ရှမ်းပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကောင်စီ၏လစဉ်မဂ္ဂဇင်းဖြစ်သောကမ္ဘောဇနယူးသတင်းလွှာတွင်အယ်ဒီတာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးသူသည်ရှမ်းပြည်နယ်အမျိုးသမီးကော်မတီဝင်ဖြစ်သည်။  သူသည်တောင်ကြီးတွင်နေထိုင်ပြီးစာပေများဆက်လက်လေ့လာပြီးဆက်လက်ရေးသားခဲ့သည်။  သူသည်ကျော်ကြားသောဟောပြောသူလည်းဖြစ်သည်။

 ဂီတ

 ခွန်သာ Doon (၁၉၄၀-၁၉၇၈) သည် Pa'O ဂီတ၏အစောပိုင်းကမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။  သူသည်ပထမဆုံး Pa'O ခေတ်သစ်တီးဝိုင်းကို ၁၉၇၀ နှစ်များအစောပိုင်းတွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။  သူ၏ကျော်ကြားသောသီချင်းတစ်ပုဒ်မှာ "Tee Ree Ree" ဖြစ်ပြီး Pa'O စည်းလုံးညီညွတ်မှုအကြောင်းသီချင်းဖြစ်သည်။  ဒီသီချင်းကိုဒီနေ့ခေတ်ရိုးရာပွဲတော်တွေမှာသီချင်းဆိုနေတုန်းပဲ။  သူသည်ရွှေတြိဂံ၏ဂစ်တာ - မြန်မာပြည်၏ရိုးရာနှင့်ပေါ့ပ်တေးဂီတ (မြန်မာ)၊  ၂။ [၈] စုစည်းမှုတွင်ပါ ၀ င်သောအနုပညာရှင်အချို့သည်သူရေးသားခဲ့သောအဖုံးသီချင်းများ။

 နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများတည်းဖြတ်

 ဦး အောင်ခမ်းထီသည်ပအိုဝ်းအမျိုးသားအစည်းအရုံး (PNO) ၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။  ပါတီတွင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင်ကိုယ်စားလှယ်သုံး ဦး ရှိပြီးအမျိုးသားလွှတ်တော်တွင်တစ် ဦး နှင့်ဒေသခံလွှတ်တော်တွင် ၆ ဦး ရှိသည်။ [၉] PNO အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းခွန်ဆန်းလွင်သည်လက်ရှိတွင်ပအို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဥက္ကဌဖြစ်သည်။  [10]

 ထင်ရှားသော Pa'Odit

 အောင်ခမ်းထ၊ PNO ၏ခေါင်းဆောင် (ပအို့ဝ်အမျိုးသားအဖွဲ့)

 ကြိုင်ကြိုင်၊ သန်းရွှေ၏ဇနီး

 နန်းခင်ဇေယျာ၊ Miss Myanmar International (၂၀၁၂)

 ကိုးကား

 ^ Interactive Myanmar မြေပုံ၊

 ^ ခခ Pa-Oh အမျိုးသားအဖွဲ့ (၂၀၁၀) ။  Pyidaungzu De-Ga ပဟေ:ိပသမဂ္ဂပပြည်ထောင်စု (ပြည်ထောင်စုထဲကပအိုဝ်းအဖွဲ့။ ပအို့ဝ်အဖွဲ့။ စ။ ၂၃)

 Ni Luပြီ ၁၀ ရက် ၂၀၁၄ နီလူးဖင်း (မီးရော့ကက်ပွဲတော်အကြောင်းသီချင်း)

 ^ နန္ဒာချန် (မေ ၂၀၀၄) ။  ပအို့ဝ် - မေ့လျော့သူများ  .ရာဝတီ။  8 မတ်လ 2012 ရယူရန်။

 ^ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ 2ပြီလ ၂ ရက်တွင်ပြန်လည်ရရှိခဲ့သောပအို့အ်နေ့အထိမ်းအမှတ်သတင်း

 ဗန်းတင်အောင် (အောက်တိုဘာ ၁၉၇၈) ။  ကိုလိုနီခေတ်ဗမာလူ့အဖွဲ့အစည်း (ကိုလိုနီခေတ်သမိုင်းသမိုင်း) ။  စ။  ၂၂ ။

 ^ Tee Ree Ree Cover ဗားရှင်း ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ Aprilပြီ ၂ ရက်

 ^ Sublime Frequency: ရွှေတြိဂံ၏ဂစ်တာများ - မြန်မာရိုးရာနှင့်ပေါ့ပ်ဂီတ (မြန်မာ)၊ Vol ။  2. 18 2014ပြီ 2014 ထုတ်ယူ

 Alt 22ပြီလ ၂၂ ရက်၊

 ^ ကျော်ကျော်ဆု (ဇွန် ၃ ရက်) ။  "ဗဟုသုတမရှိရင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့မကြိုးစားနိုင်ဘူး"  .ရာဝတီ။  19 ဇွန် 2014 ရယူရန်။

 သံသန်းမျက်နှာဖုံးထဲမှလူ


The Pa'O (Burmeseပအိုဝ်းလူမျိုးIPA: [pəo̰ lùmjóʊ], or တောင်သူShanပဢူဝ်း;Eastern Poe Karen|တံင်သူ;Sgaw Karen|တီၤသူ; also spelt Pa-Oor Paoh) are the third largest ethnic nationality in Burma, with a population of approximately 1,800,000[1] to 2,000,000.[2]Other name of Pa-O is PaU, Phya, Piao, Taungthu, Taungsu, Tongsu and Kula.
Pa-O people
ပအိုဝ်ႏစွိုးခွိုꩻ
Burmeseပအိုဝ်းလူမျိုး
Pa O Tribe Kalaw Shan Myanmar.jpg
A Pa'O woman near Kalaw, southern Shan State
Total population
1,400,000 (2014 est.)
Regions with significant populations
M

Pa'O women selling vegetables in an open-air marke

Pa'O women

HistoryEdit


The Pa'O settled in the Thaton region of present-day Myanmar around 1000 B.C. Historically, the Pa'O wore colorful clothing until King Anawratha defeated the Mon King, Makuta of Thaton. The Pa'O were enslaved and forced to wear indigo-dyed clothing to signify their status.[citation needed]

PeopleEdit


The Pa'O people are the second largest ethnic group in Shan State. They also reside in Kayin StateKayah StateMon State, and Bago Division. Many of the modern day Pa'O have fled to Mae Hong Son Province, in northern Thailand, due to ongoing military conflicts in Myanmar. They are believed to be of Tibeto-Burman lineage, and share the language and culture of the Karen people.

SubgroupsEdit

They consist of two distinct groups: the Lowland Pa'O, based in Thaton, and the Highland Pa'O, based in Taunggyi. It is believed that there are as many as twenty-four Pa'O subgroups.[2]
The Pa'O subgroups are Htee Ree, Jamzam, Jauk Pa'O, Khrai, Khunlon, Khonlontanyar, Kon jam, Loi Ai, Padaung, Pahtom, Pa nae, Pan Nanm, Nan kay, Mickon, Miclan, Ta Kyor, Taret, Tahtwe, Tatauk, Taungthar, Tayam, Ta Noe, Warphrarei and Yin Tai .

AgricultureEdit


The Pa'O predominantly cultivate the leaves of the thanapet tree, onions, garlic, chili, potatoes, rice, peanuts, beans, sesame seeds, mustard leaves, and green tea.

CultureEdit


Fire Rocket FestivalEdit

The pwe lu-phaing (Fire Rocket Festival), is celebrated from April to July. The purpose of the festival is to bring ample rain to the villages during the planting season. According to Pa'O tradition, rockets are fired to help the clouds make rain. The village headman determines the size of the rockets. The largest rockets can contain up to 20 kilograms of gunpowder and have a range of 5–6 miles. The rockets, originally made from bamboo, are currently made from iron. Prior to firing, the rocket is carried once around the local temple on someone's shoulder. The festival also demonstrates the unity and friendship among different villages as they gather together for one week. "Pwe" means festival, "Lue" means donation and "Phaing" means to remove sins.[3]

National DayEdit

Pa'O National Day, or Den See Lar Bway, is celebrated on the full moon day of Tabaung, which falls in March.[4] The National Day is a day to remember ancestors and past leaders, such as King Suriya Janthar, whose birthday is also celebrated on National Day. There is a grand parade through Taunggyi followed by a festival.[5]

Religious beliefsEdit

The majority of Pa'O people follow Buddhism, which means that most of their festivals are based on Buddhist festival days. Some Pa'O are Christian, and some maintain Animistbeliefs. Poy Sang Long (Burmeseရှင်ပြုပွဲ; Pa'O: ပွယ်ႏသျှင်ႏလောင်ꩻ) celebrates the initiation of young boys as novice monks. On reaching adulthood, being ordained a monk is considered a family celebration. During Buddhist Lent, from August to October, Pa'O youth participate in the Pwe Lip May Bo (Pa'O: ပွယ်ႏလိပ့်ꩻမေႏဗို; Burmeseမီးကြာလှည့်ပွဲ) ceremony. On the monthly full-moon nights, new-moon nights, and both half-moon nights, they surround their local temple with lanterns suspended on strings raised by supporting bamboo stands. The bamboo stands are used to carry the lanterns around the temple three times, the candles being lit as they are carried, as a show of respect to Buddha.

Origin storyEdit

The Pa'O origin story states that they are derived from a shaman (weizza), and a female dragon.

DressEdit


Pa'O woman harvesting chilies
The Pa'O people of upper Myanmar commonly wear black or navy blue. The traditional outfit of the Pa'O consists of a turban, a white shirt, black or navy jacket and long black trousers for men. The women's traditional Pa'O outfit consists of five pieces: a blouse, a jacket, a longyi that covers the knees, a turban, and two large, conical shaped hair pins. Both men and women pin a Pa'O flag badge on to their jacket. It represents the Zawgyi and dragon from their origin story. Men use a large red sling bag to carry knives, hoes or long choppers. Women use a cane or bamboo sling basket. Those from lower Myanmar wear Burmese style clothing.

MarriagesEdit

To initiate a marriage, first the young man's parents ask the young woman's parents for the hand of their daughter in marriage on behalf or their son. Her parents can take four or five days to discuss their daughter's wishes. According to custom, guests at the marriage ceremony tie cotton threads around the wrists of both the bridegroom and bride, joining them together while blessing the couple with their best wishes. Common presents include money, farmland, houses, buffaloes, male cows and household items.

FuneralsEdit

Villagers take care of funeral arrangements. The body is kept for a couple of nights at home. Food is cooked to offer to the monks and people play card games as a way of giving constant companionship to the departed. After two or three days, the family give praise to the person who died. Common people are buried, while monks are cremated.

LiteratureEdit

Khun Sein Win, pen-name Kanbawza Maung Phone Yee, was born on 31 August 1948 in the village of North Inya in the southern Shan State of Myanmar. Since graduating from Mandalay Arts and Science University with a B.A., he has received many awards and prizes for his novels and feature magazine articles.[6]His most famous book, I Want to Say, about Pa'O history, was published in 1985. He has written articles for the MyawaddyShu Ma WaNgwe TayiMyat Mingala and Doh Kyaungthamagazines. Since 1993 he has chaired the Literature and Magazine Association in Taunggyi. He has worked as an editor for the Shan State Peaceful and Development Council monthly magazine, Kanbawza New Bulletin, and he has been a member of the Shan State Women Committee. He lives in Taunggyi, where he continues to study and write literature. He is also a renowned speaker.

MusicEdit

Khun Thar Doon (1940–1978) was one of the early recording stars of Pa'O music. He set up the first Pa'O modern band in the early 1970s. One of his famous songs is "Tee Ree Ree", a song about Pa'O solidarity.[7] This song is still sung at traditional festivals today. He is on the cover of Guitars of the Golden Triangle: Folk and Pop Music of Myanmar (Burma), Vol. 2.[8]Some of the artists appearing on the compilation cover songs he wrote.

Political institutionsEdit

Aung Kham Hti is the leader of the Pa-O National Organization (PNO). The party currently has three representatives in the People's Assembly, one in the National Assembly and six in the Local Assembly.[9]Khun San Lwin, a former member of the PNO, is currently Chairman of the Pa'O Self-Administered Zone.[10]

Notable Pa'OEditReferencesEdit


 1. ^ Interactive Myanmar map, retrieved 22 April 2014
 2. a b Pa-Oh National Organization (2010). Pyidaungzu De-Ga Pa-Oh: Union of Pa-Oh (ပြည်ထောင်စု ထဲက ပအိုဝ်း. Pa-Oh National Organization. p. 23.
 3. ^ Ni Lu Phaing (A song about the Fire Rocket Festival), retrieved 10 April 2014
 4. ^ Nandar Chann (May 2004). "Pa-O: The Forgotten People"The Irrawaddy. Retrieved 8 March 2012.
 5. ^ News report about Pa-Oh National Day, retrieved 2 April 2014
 6. ^ Bhamo Tin Aung (October 1978). ကိုလိုနီခေတ် မြန်မာ့သမိုင်း (Myanmar History of Colony Era). p. 22.
 7. ^ Tee Ree Ree Cover Version, retrieved 2 April 2014
 8. ^ Sublime Frequencies: Guitars of the Golden Triangle: Folk and Pop Music of Myanmar (Burma), Vol. 2., retrieved 18 April 2014
 9. ^ Altsean, retrieved 22 April 2014
 10. ^ Kyaw, Hsu Mon (3 June 2014). "Without Knowledge, We Can't Attempt to Develop"The Irrawaddy. Retrieved 19 June 2014.
 11. ^ Than Shwe—Man in the Iron Mask

#အဝ္းခြဳမ္တဲမ္းဝက္ဆိုက္ယိုသားနဝ္,ေခြသြဥ္း ခြန္ခမ္းေနာင္ ဒ်ာ;သြဴ ၾသ။

ေခြသြဥ္းအဝ္းအိြဳးယိုလဝ္းဟိြဳန္ေလြ,ဗာ; ပအိုဝ္; မိြဳးဖါျဖားဆားေပ;တန္ဖူးေဝးအမ်ား ေဗြ;/ခြန္/နင္, သီးဖုံ;ေဗြ;ၾသ။ နီးေဗြ;သီး အဝ္;ရပ္မုဲင္, အဝ္;ဒုံမုဲင္, အဝ္;ေဝင္,မုဲင္,တရို,တဝ္း ပအိုဝ္;သ,တင္,လိတ္မဲ့ငါ ေလာင္းကိုယို နီေဗြ;သီး မဥ္;မဲဥ္ေသြာ့,ဒါ; သတင္, ကဗ်ာ ဝတၳဳေဒြါင္; ဝတၳဳဆြာ, ဓါတ္ပြံဳ; ဇာတ္တြယ္, ငဝ္းသ,ခ်င္, ေပ်ာ;သြင္;ခါ;ရာ ထာ,တယိြဳ႕ စတဲင္, အေက်ာင္,ခါ;ရာ;နုဲင္းယိုဖုံ;နဝ္, အေက်ာင္,ခါ;ရာ; နုဲင္းမုဲင္တရို,တဝ္း နီေဗြ;သီးတဲမ္းထြဴ တဲင္ ပသာလြဥ္ ေႏြာင္,ေဖ;ဒ်ာ;ေခြသြဥ္း ခြန္ခမ္းေနာင္ထ်,နဝ္သြဴၾသ။ 

မဥ္;ပသာတြမ္; Facebook Messenger နဝ္, ပသာေႏြာင္ဒ်ာ; လင့္လယိုသြဴ ၾသ။ https://www.facebook.com/u.d.ma.146

မဥ္;ပသာတြမ္; gmail နဝ္, ပသာေႏြာင္ဒ်ာ; လင့္လယိုသြဴ ၾသ။ Petikham@gmail.com

မဥ္;ပသာတြမ္; Viber နဝ္, ပသာေႏြာင္ဒ်ာ; ဖုန္းနံပါတ္လယိုသြဴ ၾသ။ +959683083453

Comments