Posts

တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံ ရိုးရာအိုးစည္ (၁၀၀၀) ပြဲေတာ္မွာ လာေရာက္ဖို့ ခြန္ခမ္းၿခိဳင္း ဖိတ္ေခၚ

ကေလာၿမိဳ့နယ္ ပအိုဝ္းလူငယ္အဖြဲ႕ ပအိုဝ္းရြာမ်ားတြင္ ပအိုဝ္းစာကူညီသင္ၾကားေပးနိုင္ရန္ ဆရာျဖစ္သင္တန္းျပဳလုပ္

ခိုဗင္;ျဖားထာ,က်ဴ ;

ေပ်ာ္စရာေကာင္းၾကည္ႏူးသရာေကာင္းလြန္းေသာပအိုဝ္းရွင္ျပဳအလွူလွည့္ေလးပါ