Posts

ပအိုဝ္းအေမးရိကန္းခမ္း ထူးဂြဳဏ္းေလြ က်ိဳးဆြဳမ္းေလြ ခြန္တန္သူရိယစႏၲား မြူးနီ,ခြိဳ,ပအိုဝ္း ဒဲဥ္သီးလာေဗြ

အေသာကာရာမ လင္းေလေက်ာင္းတိုက္၌ တည္ေဆာက္ဆဲ ခ႑သိမ္ေတာ္အား ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)က အလႉေငြမ်ားထည့္ဝင္လႉဒါန္း